| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar applies AI to make browsing the web faster and more productive. Whenever you open Sidebar, you'll get an AI summary of the web page and can ask any question you like about the content of the page! Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Sessions de treball al CEIP Martinet  

Page history last edited by LaFundició 13 years, 8 months ago


Ver mapa más grande 

SESSIONS DE TREBALL AL CEIP MARTINET  (2008/2009)

 

 


 

L'estructura del treball parteix de la concepció del mateix centre com a un centre obert a la comunitat, d'ença la seva creació l'escola a treballat el context en el que es troba insertada al barri de Can Mas, mitjançant derives i accions artístiques promogudes pels propis nens i nenes.

El projecte open-roulotte volia recuperar aquest coneixement del barri i afiançar la comunitat eduactiva com un agent actiu del territori per insertar i activar un dispositiu de debat i investigació entorn a l'espai públic.

Per tal de dissenyar i encetar aquest procès es parteix d'un treball previ d'exploració del territori i cartografiat.

 

Les exploracions:

 

Les exploracions estan pensades com sortides al barri amb la voluntat d'observar i parar atenció a la quotidianitat que ens envolta, així a mode de joc ens convertim en exploradors i exploradores que han de recollir tota la informació possible sobre el territori. Cada grup té assignada una localització sobre la que treballar.

 

  • El parc Primer de Maig
  • Carrer de la Merce

  • Can Mas

 

Les cartografies

 

El dispositiu de Radio

 

YouTube plugin error

 

Continguts de l'emisió

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.