| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Sessions de treball al CEIP Martinet  

Page history last edited by LaFundició 14 years, 7 months ago


Ver mapa más grande 

SESSIONS DE TREBALL AL CEIP MARTINET  (2008/2009)

 

 


 

L'estructura del treball parteix de la concepció del mateix centre com a un centre obert a la comunitat, d'ença la seva creació l'escola a treballat el context en el que es troba insertada al barri de Can Mas, mitjançant derives i accions artístiques promogudes pels propis nens i nenes.

El projecte open-roulotte volia recuperar aquest coneixement del barri i afiançar la comunitat eduactiva com un agent actiu del territori per insertar i activar un dispositiu de debat i investigació entorn a l'espai públic.

Per tal de dissenyar i encetar aquest procès es parteix d'un treball previ d'exploració del territori i cartografiat.

 

Les exploracions:

 

Les exploracions estan pensades com sortides al barri amb la voluntat d'observar i parar atenció a la quotidianitat que ens envolta, així a mode de joc ens convertim en exploradors i exploradores que han de recollir tota la informació possible sobre el territori. Cada grup té assignada una localització sobre la que treballar.

 

  • El parc Primer de Maig
  • Carrer de la Merce

  • Can Mas

 

Les cartografies

 

El dispositiu de Radio

 

YouTube plugin error

 

Continguts de l'emisió

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.