| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Sessions de treball al CEIP Martinet  

Page history last edited by LaFundició 12 years, 7 months ago


Ver mapa más grande 

SESSIONS DE TREBALL AL CEIP MARTINET  (2008/2009)

 

 


 

L'estructura del treball parteix de la concepció del mateix centre com a un centre obert a la comunitat, d'ença la seva creació l'escola a treballat el context en el que es troba insertada al barri de Can Mas, mitjançant derives i accions artístiques promogudes pels propis nens i nenes.

El projecte open-roulotte volia recuperar aquest coneixement del barri i afiançar la comunitat eduactiva com un agent actiu del territori per insertar i activar un dispositiu de debat i investigació entorn a l'espai públic.

Per tal de dissenyar i encetar aquest procès es parteix d'un treball previ d'exploració del territori i cartografiat.

 

Les exploracions:

 

Les exploracions estan pensades com sortides al barri amb la voluntat d'observar i parar atenció a la quotidianitat que ens envolta, així a mode de joc ens convertim en exploradors i exploradores que han de recollir tota la informació possible sobre el territori. Cada grup té assignada una localització sobre la que treballar.

 

  • El parc Primer de Maig
  • Carrer de la Merce

  • Can Mas

 

Les cartografies

 

El dispositiu de Radio

 

YouTube plugin error

 

Continguts de l'emisió

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.