| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Masia de Can Mas

Page history last edited by LaFundició 13 years, 3 months ago


 


 

1ª exploració

 

El grup de treball de la Zona IV té com a lloc d'estudi la antiga Masia de Can Mas i els seus voltans, durant la primera exploració ens vam dividir en quatre grups, un per cada un dels costats de la Masia.

En aquesta primera passejada ja vam començar a detectar la vinculació d'aquest territori amb la mempòria, doncs la Masia és l'edifici més antic del barri. Un dels equips d'exploradors va parlar amb les persones que viuen a la masia i ens van explicar que avans tot el que ara és un polígon industrial i fins arribar al riu eren vinyes.

Després de la cartografia i el taller de posada en comú del material trobat, realitzem la segona exploració, en aquesta ocasió ens dividim en tres grups, un per treballar la masia a traves de la recerca de testimonis al carrer i altres dos que passejem més enlla de Can Mas, documentant els límits del municipi.


 

2a exploració

 

En la segunda Exploración un grupo se fue a una zona desconocida que no fue explorada la última vez...allí encontraron muchos talleres de coches y plantas en sitios raros...

 

 

 

 

 

 

.....otro grupo entrevistó en el bar Can Mas a un señor que vive en la masía ...el señor contó como era el barrio en los tiempos de la guerra, y que en lugar de la escuela El Martinet había un polvorín...además el grupo de los entrevistadores encontró dos personas de la ambulancia que comieron en el bar y les dejaron ver el coche por dentro......

 

 

YouTube plugin error

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.