| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Masia de Can Mas

Page history last edited by LaFundició 15 years ago


 


 

1ª exploració

 

El grup de treball de la Zona IV té com a lloc d'estudi la antiga Masia de Can Mas i els seus voltans, durant la primera exploració ens vam dividir en quatre grups, un per cada un dels costats de la Masia.

En aquesta primera passejada ja vam començar a detectar la vinculació d'aquest territori amb la mempòria, doncs la Masia és l'edifici més antic del barri. Un dels equips d'exploradors va parlar amb les persones que viuen a la masia i ens van explicar que avans tot el que ara és un polígon industrial i fins arribar al riu eren vinyes.

Després de la cartografia i el taller de posada en comú del material trobat, realitzem la segona exploració, en aquesta ocasió ens dividim en tres grups, un per treballar la masia a traves de la recerca de testimonis al carrer i altres dos que passejem més enlla de Can Mas, documentant els límits del municipi.


 

2a exploració

 

En la segunda Exploración un grupo se fue a una zona desconocida que no fue explorada la última vez...allí encontraron muchos talleres de coches y plantas en sitios raros...

 

 

 

 

 

 

.....otro grupo entrevistó en el bar Can Mas a un señor que vive en la masía ...el señor contó como era el barrio en los tiempos de la guerra, y que en lugar de la escuela El Martinet había un polvorín...además el grupo de los entrevistadores encontró dos personas de la ambulancia que comieron en el bar y les dejaron ver el coche por dentro......

 

 

YouTube plugin error

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.