| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Llei de barris

Page history last edited by LaFundició 15 years, 1 month ago

 


 

 

Qué es la Llei de barris ?

 

Accions de la Llei al barri a Can Mas

 

Grup Promotor pel canvi

 

" El Grup promotor pel canvi està integrat per la presidenta, la regidora Rosa Maria Martin i el vocals, que són el secretari de la corporació municipal, o la persona en qui delegui, la interventora de la corporació municipal, o la persona en qui delegui, un regidor de cadascun dels grups del ple, dos coordinadors executius del Pla de Barris de Can Mas, un tècnic de l'empresa encarregada de l'assessorament del Pla de Barris de Can Mas, un mestre del claustre del CEIP Martinet, un professor del claustre del IES Can Mas, un representant de l'AV Can Mas, un representant de l'AMPA del CEIP Martinet, un representant de l'AMPA de l'IES de Can Mas, un representant dels alumnes de l'IES de Can Mas, un representant del Club de Petanca de Can Mas, un representant de la Unió de Botiguers de Ripollet, un representant del Gremi d'Hostaleria, un representant de l'associació Amics del Martinet, quatre ciutadans del barri a títol individual, un representant del Club Petanca La Unión, un representant de la Llar d'Infants Baloo i un representant de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra."

 

El projecte Open-Roulotte dins la Llei de Barris

Coses d'interes sobre la LLei de Barris

 

Exposició sobre les lleis de barri al Col·legi d'arquitectes de Barcelona

 

 

 

 

L'exposició que es va inaugurar el passat 16 de gener estara oberta al públic fins el 27 de febrer al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a la plaça nova, s/n de Barcelona, davant la Catedral, l'entrada es gratuita. Alla trobareu una presentació de tots els plans realitzats pels diferents municipis des de l'any 2003 amparats per la llei de barris.

 

www.coac.net//Barcelona/

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.