| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

IES Can Mas

Page history last edited by LaFundició 14 years, 3 months agoInici i cronograma

Tot just després de la setmana santa iniciem el treball amb un grup d'alumnes de l’IES Can Mas, que continuarà al menys fins a final de curs al juny de 2009. S’afegeix així doncs un nou agent al projecte Open-roulotte, durant el tercer trimestre del curs lectiu aquest grup d’alumnes introduiran entre els continguts curriculars l’aproximació i l’anàlisi del territori. Les sessions de treball s’articulen en funció del següent esquema inicial:

 

Del 14 al 17 d’abril

Sessió I:

 • Presentació del projecte, eines de treball (wiki,,ràdio, infraestructura d’esdeveniments ...) i dinàmiques de funcionament.
 • Recull de primeres impressions.
 • Inici de la reflexió entorn al nostre paper en el disseny de ciutat: l’us dels espais i la legislació que regula aquests usos.

Del 20 al 24 d’abril

Sessió II:

 • Inici de la creació d’un arxiu col·lectiu entorn a les pràctiques culturals dels adolescents al barri.
 • Recerca entorn a pràctiques personals.
 • Presentació dels primers materials aportats per l’inventari.

Sessió III:

Contextualització de les pràctiques al territori i visualització de les interelacions amb altres pràctiques.

Creació de conexions amb el treball del Martinet, l’Associació de veïns, altres col·lectius no formals...


Del 27 al 30 d’abril

Sessió IV:

 • Presentació de materials al voltan de la noció de cartografia i territori.
 • Cartac: Programa de cartografia tàctica
 • El concepte de deriva
 • Disseny dels primers recurreguts a Can Mas (Itineraris)

Sessió V: Primera sortida  (Itinerari I)


Del 4 al 8 de maig

Sessió VI:

 • Posada en comú del recull de la sortida, assaig d’estructures d’organització de l’informació i adaptació del material a l’estructura més adient.
 • Publicació dels material a la wiki (difusió pública).

Sessió VII: Segona sortida (Itinerari II)


Del 11 al 15 de maig

Sessió VIII:

 • Posada en comú del recull de la sortida.
 • Publicació dels materials a la wiki (difusió pública).

 Sessió IX:  Tercera Sortida (Itinerari III)


Del 18 al 22 de maig

Sessió X:

 • Posada en comú del recull de la sortida.
 • Publicació dels materials a la wiki (difusió pública).

Sessió XI:

 • Treball sobre els dispositius de difusió de l’infromació.
 • Disseny de possibles xarxes de treball dins i fora de l’institut

Del 25 al 29 de maig

Sessió XII:

 • Primeres nocions entorn al mitjà radiofònic.
 • Presentació de recursos tècnics.
 • Proposta de taller: Instal·lació de la ràdio a l’IES Can Mas.

Sessió XIII:

 • Presentació de projectes artístics i creatius al voltant del mitjà radiofònic i l’espai públic.

 


Sessió I: Presentació del projecte

 


 

Sessió II: Inventari de pràctiques a l'espai públic

 

Basket al Parc Primer de Maig

 

                                                   

(Material aportado por Kevin)                                                                                                          (Material: Ulises)

 

Huerto comunitario en el barrio del Pilar (Madrid)

Enllaç: http://www.lapiluka.org/el-huerto-del-barrio/

(Material aportado por Mariló)

 

YouTube plugin error


 

Sessió III: Inventari de pràctiques a l'espai públic i contextualització al territori

 

Skateboarding

Material Ivan Martinez

 

YouTube plugin error

RECETAS URBANAS.webloc

 

Accions al carrer

 

YouTube plugin error

 


 

Sessió VI: disseny dels itineraris per Can Mas

 

 


 

Sessió V: Itinerari 1 (Zones verdes)

 

Fotografies realitzades pels alumnes de l'IES Can Mas durant el primer itinerari d'exploració pel barri de Can Mas. L'itinerari es va centrar en els espais verds de la ciutat, tant urbanitzats com no urbanitzats.

 

Created with Admarket's SLiDR.


Sessió VI: Mapejat de l'Itinerari 1 (Zones verdes)

 


Ver Can Mas per l'IES Can Mas en un mapa más grande

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.