| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Disseny Open-Roulotte

Page history last edited by LaFundició 14 years, 1 month ago

L'Open-Roulotte esta pensada com una infraestructura d'esdeveniments, un dispositiu per possar en marxa tot un ventall de possibilitats per fer del barri un lloc públic de trobada i creació col·lectiva de coneixement entre els seus habitans, per això el seu disseny a de respondre a l'estudi de Can Mas que vam començar al 2008.

El grup de disseny fromal ha d'encarregar-se de dissenyar les dinàmiques i tallers per fer d'aquest procés un espai obert i comú a la comunitat. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.