| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Carrer de la Merce

Page history last edited by LaFundició 14 years, 9 months ago


 

 

Introducció i reflexions

 

El Carrer de la Merce el dividim en dues zones, una la Zona III que compren la part més propera al riu, just al costat de la escola El Martinet, i la Zona VII que seria la part superior que va a parar al Parc Primer de Maig.

La Zona II esta molt marcada per l'ús del descampat al costat de l'escola com a parking i per la presència d'escombreries, moltes vinculades a la posada a punt dels vehicles: ampolles d'oli, accesoris de cotxes vells, peces trencades, draps bruts...

A l'altre costat del carrer hi trobem una primera part tocant al C/ Sant Jaume amb arbres i una segona amb una nova infraestructura destinada a parc infantil. La percepció dels nens i nenes és que aquest parc no és un lloc agradable, no és un lloc on passen coses, els sembla molt millor el camp dels militars com espai de joc.

També al taller amb el col·lectiu punt6 sobre génere i urbanisme va sortir el tema d'aquest parc, la percepció era que estava "mal fet", "no hi ha seients", "no és agradable".

Desprès de la primera exploració pasem a cartografiar el territori

 

 

A l'escola comencem a prendrer decisions de les línies d'actuacions i els continguts que es poden tractar en aquest lloc durant la sessió de ràdio.

Les escombreries seran l'eix conductor del nostre treball

 


 

2a exploració

 

Reacionando a las observaciones que vimos en la primera exploración - la basura en el parking y la falta de plantas en el parque- hicimos dos acciones:

 

   

En la segunda exploració pusimos la basura del parking en bolsas de basura que pintamos antes con edding....las bolsas parecían personajes y animales que habían comido la basura....

 

 

Plantamos perejil para poner más verde que además se puede comer....


 

 

Tema pel programa de ràdio

 

Lògicament el tema de la gestió dels residus o dit d'una altra manera, de les escombreries, va centrar continuament l'interès dels nens i nenes, de manera que serà el fil conductor del programa de ràdio.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.