| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

8 de Març

Page history last edited by LaFundició 14 years, 10 months ago


 

  

El dia especial del Martinet

 

 

La proposta pel dia especial aquest any es focalitza en un programa d’intervencions artistiques efímeres al barri de Can Mas durant el diumenge 8 de març, que realitzarien els nens i nenes del CEIP El Martinet, per transformar els espais urbans i convertir-los temporalment en espais de joc i trobada, amb un caire lúdic i obert a la ciutadania.

 

Aquest projecte es presenta com una oportunitat per a obrir un camp d'experimentació. Partim d'una concepció composta de l'espai públic. En general entre el mitjà territorial i els seus habitants es donen complexes relacions de construcció mútua. Els habitants d'una ciutat estan condicionats per la forma d'aquesta tant com la mateixa ciutat per les activitats dels seus habitants. Aquestes relacions es donen entre múltiples i diversos agents (institucions, persones, mobiliari urbà, normes urbanístiques...) i s'articulen a través de pactes (literals i no literals) i contínues negociacions. A més amb l'ús quotidià de les noves tecnologies, existeix una capa més, una capa digital que suma múltiples subjectivitats i llocs de trobada virtuals als ja existents a l'espai públic. Pensem que aquestes dimensions territorials estan fortament imbricades, que es reconfiguran mútuament de manera contínua, i que per tant són proveïdores d'interessants camps emergents d'investigació. Entenem l'experimentació com el mètode propici per a apropar-nos a aquest tipus d'empreses. Experimentació com mètode investigatiu que parteix de la creació d'experiències col·lectives en les quals diversos agents puguin ser partícips i decidir sobre el tarannà de les mateixes. Experimentació com lloc comú de la investigació i de la creació. Usualment la construcció de l'espai públic es fa a través de dispositius (des del paviment dels carrers, passant pel mobiliari urbà fins a les normatives cíviques). Les nostres relacions socials i les relacions que establim amb la ciutat estan intervingudes per les coses. Diguem que les coses són l'encarnació consensuada d'un tipus de socialització. El nostre propòsit és intervenir en aquestes relacions a través de la creació col·lectiva i procesual de intervencions efímeres. Si les relacions entre nosaltres, i entre nosaltres i la ciutat estan intervingudes per les coses, o millor dit, pels dispositius, es podrien inventar noves relacions més riques, més creatives, més diverses, que s'articulessin a través de nous dispositius?

 


 

Videos

 

YouTube plugin error


 

Open-Roulotte Ràdio al dia especial

 


Created with Admarket's SLiDR.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.