| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Espai Transformer

Page history last edited by LaFundició 14 years, 2 months ago

 

 

Lʼespai transformer ha de servir per treballar lʼaspecte estètic i les necessitats formals del dispositiu mòbil en funció de les activitats per les quals sʼhagi de fer servir.  

Per treballar intentarem aplicar dues dinàmiques senzilles:

 

1.

Pots descarregar-te el dibuix de la roulotte en blanc i negre i sobre paper dissenyar com t'imagines que podria ser envia les teves propostes a  openroulotteradio@gmail.com.

 

 

2.

Pots veure jocs de peces per inspirar-te. A les peces trobaras imatges de diferents materials, i també dels temes que han sigut d'interes per la comunitat i han servit per decidir els continguts de les trobades radiofòniques, la combinació de peces pot ser una manera de suggerir 

aplicacions i obrir la creativitat al disseny del dispositiu. 

El joc es pot anar ampliant per això hi ha tot un seguit de peces en blanc per tal dʼafegir materials o temes que pots enviar-nos a openroulotteradio@gmail.com.  

 

 

A tenir en conte:

 

El disseny ha de respondre a dos criteris:

 

1 :Lʼús, el dispositiu ha de ser efectiu per usos creatius que activin i potenciïn la vida al barri en els espais públics 

2. La versatilitat per fer de la roulotte un equipament de la comunitat a de poder respondre a múltiples inquietuds, per això a de ser un disseny transformable 

que pugui convertir els espais de Can Mas en llocs festius on ballar, menjar o veure cinema o llocs de reflexió on debatre, discutir, informar o associar-se per exemple. 

Parlem de versatibitat i no de polivalència, per diferenciar el plantejament del que serian els espais polivalents que estan proliferant  des de les administracions i que acaben sent espais sense memòria on les activitats es succeeixen sense deixar rastre i mantenint la neutralitat de l'espai com a criteri per poder compartir-lo. 

Lʼopen-roulotte ha de ser un equipament amb memòria. 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.