| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar applies AI to make browsing the web faster and more productive. Whenever you open Sidebar, you'll get an AI summary of the web page and can ask any question you like about the content of the page! Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Espai Transformer

Page history last edited by LaFundició 13 years, 4 months ago

 

 

Lʼespai transformer ha de servir per treballar lʼaspecte estètic i les necessitats formals del dispositiu mòbil en funció de les activitats per les quals sʼhagi de fer servir.  

Per treballar intentarem aplicar dues dinàmiques senzilles:

 

1.

Pots descarregar-te el dibuix de la roulotte en blanc i negre i sobre paper dissenyar com t'imagines que podria ser envia les teves propostes a  openroulotteradio@gmail.com.

 

 

2.

Pots veure jocs de peces per inspirar-te. A les peces trobaras imatges de diferents materials, i també dels temes que han sigut d'interes per la comunitat i han servit per decidir els continguts de les trobades radiofòniques, la combinació de peces pot ser una manera de suggerir 

aplicacions i obrir la creativitat al disseny del dispositiu. 

El joc es pot anar ampliant per això hi ha tot un seguit de peces en blanc per tal dʼafegir materials o temes que pots enviar-nos a openroulotteradio@gmail.com.  

 

 

A tenir en conte:

 

El disseny ha de respondre a dos criteris:

 

1 :Lʼús, el dispositiu ha de ser efectiu per usos creatius que activin i potenciïn la vida al barri en els espais públics 

2. La versatilitat per fer de la roulotte un equipament de la comunitat a de poder respondre a múltiples inquietuds, per això a de ser un disseny transformable 

que pugui convertir els espais de Can Mas en llocs festius on ballar, menjar o veure cinema o llocs de reflexió on debatre, discutir, informar o associar-se per exemple. 

Parlem de versatibitat i no de polivalència, per diferenciar el plantejament del que serian els espais polivalents que estan proliferant  des de les administracions i que acaben sent espais sense memòria on les activitats es succeeixen sense deixar rastre i mantenint la neutralitat de l'espai com a criteri per poder compartir-lo. 

Lʼopen-roulotte ha de ser un equipament amb memòria. 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.